دوره های تخصصی موتورTU5،KUM،K4M،EF7،پژو،سمند
سرفصل ها
7 خواندنیها
خواندن: یاتاق بندی
h
خواندن: آموزش کامل تایمینگ
h
خواندن: باز و بست اصولی موتور
h
خواندن: ایرادات شایع در نمایندگی ها
h
خواندن: ارائه جزوات و منابع آموزشی در پایان دوره
m
خواندن: گواهینامه صلاحیت حرفه ای فنی و حرفه ای
m
خواندن: باز و بست کامل موتور ها به صورت کاملا عملی
m
بالا
ALT تصویر

دوره های تخصصی موتورTU5،KUM،K4M،EF7،پژو،سمند

دوره های تخصصی موتورTU5،KUM،K4M،EF7،پژو،سمند

تماس بگیرید!

درباره این دوره

سرفصل ها

  • یاتاق بندی
  • آموزش کامل تایمینگ
  • باز و بست اصولی موتور
  • ایرادات شایع در نمایندگی ها
  • ارائه جزوات و منابع آموزشی در پایان دوره
  • گواهینامه صلاحیت حرفه ای فنی و حرفه ای
  • باز و بست کامل موتور ها به صورت کاملا عملی

دوره های آموزشی دو ماهه (۸ جلسه و هر جلسه ۳ ساعت) برگزار می شوند.