دوره های تخصصی موتور های هیوندا و کیا
بالا
ALT تصویر

دوره های تخصصی موتور های هیوندا و کیا

دوره های تخصصی موتور های هیوندا و کیا

تماس بگیرید!

درباره این دوره

توضیحات سرفصل

  • آموزش کامل تایمینگ
  • آموزش یاتاق بندی کامل
  • باز و بست کامل موتور های سری هیوندا و کیا
  • آموزش عملی اورهال موتور های ۴ و ۶ سیلیندر
  • برسی عیوب شایع در موتورهای هیوندا و کیا و روش های رفع آن

دوره های آموزشی دو ماهه (۸ جلسه و هر جلسه ۳ ساعت) برگزار می شوند.