دوره های تخصصی موتور خودرو های چینی
بالا
ALT تصویر

دوره های تخصصی موتور خودرو های چینی

دوره های تخصصی موتور خودرو های چینی

تماس بگیرید!

درباره این دوره

توضیحات سرفصل

  • یاتاق بندی،تایم و رفع ایرادات کلی
  • ایرادات کامل و روش های رفع ایراد
  • آشنایی با قطعات و ابزار آلات مخصوص
  • باز و بست کامل و صحیح موتور های MVM , Lifan

دوره های آموزشی دو ماهه (۸ جلسه و هر جلسه ۳ ساعت) برگزار می شوند.