تعمیرات تخصصی ایسیو
بالا
ALT تصویر

تعمیرات تخصصی ایسیو

تعمیرات تخصصی ایسیو

تماس بگیرید!

درباره این دوره

عیب یابی مدار الکترونیک خودرو
  • آموزش مفاهیم کلی و عمیق
  • نرم افزار های تست و آنالیز
  • آموزش های الکترونیک
عیب یابی سنسور های وابسطه به ECU
  • استاندارد های سنسور های الکترونیکی ETSI
  • کار با نرم افزار های تست و آنالیز دیاگ DIAG
آموزش سیستم سوخت رسانی و انژکتور خودرو

دوره های آموزشی دو ماهه (۸ جلسه و هر جلسه ۳ ساعت) برگزار می شوند.