بالا
ALT تصویر

درباره ما

گروه صنعتی خودرویی پویا پدید

گروه صنعتی،آموزش خودرویی پـویـاپدید با سابقه ۸ ساله به عنـوان بـزرگترین و قویتریـن مـرکـز آموزش خـودرویی کشور به لحاظ تعداد افراد آموزش دیده و کارگاه های تـخصصی با سه شعبه تهران تبریز و شیراز فعالیت خـود را شروع نموده است این گـروه بـرای آمـوزش سالن های تخصصی در مراکز فنی و حرفه ای کشور و مراکز تخصصی تجهیز شده خود را در اختیار دارد.علاوه بر آن این مجموعه اولین بار گواهینامه های صلاحیت حرفه ای رادر کشور با هـمکاری سـازمان فنی و حرفه ای صادر می نماید.گروه آموزشی تخصصی پـویا پدید با در اختیار داشتن تیم قوی و متخصص سعی بر آن دارد آموزش خود را بر مطابق بر اصول بین المللی انجام داده و به صورت آموزش عملی انجام دهد.

کارگاه ها و سمینارها

مجموعه آموزشی شرکت پویا پدید در هر سال ۵ الی ۱۰ سمینار آموزش تخصصی در حـوزه های مختلف آموزش برگزار می نماید.این آموزش ها اکثرا یه صورت رایگان بوده و به دلیل حمایت های آموزشی از جامعه خودرویی کشور صورت گرفته و این سمیـنـار ها و کارگاه های آموزشی با همکاری سازمان های فنی و حرفه ای و مناطق آزاد تجاری برگزار می شود.

درباره دوره های آموزشی

مجموعه آموزشی شرکت پویا پدید در راستای آموزش تخصصی افراد دوره های تخصصی کاملا عـملی را در شعب خود بـرگزار می نماید ایـن دوره ها با در اختـیـار داشتن بـهتریـن تـجهیزات آموزشی و همچنین مجوز های اخذ شده از سازمان فنـی و حرفه ای،تـفاهم نامه های همکاری با دفـاتر منطقه ای گـروه های خودرو سازی و مجموعه های استاندارد و الگو گرفته از مدرن ترین الگو های آموزش عملی انجام می پذیرد.

درصد موفقیت 0

توانایی های آموزشی 0

آموزش های عملی 0

هزینه مناسب 0