برق خودرو های داخلی
بالا
ALT تصویر

برق خودرو های داخلی

برق خودرو های داخلی

تماس بگیرید!

درباره این دوره

توضیحات سرفصل

  • نقشه خوانی کامل خودروهای داخلی
  • مقادیر و پارامتر های سنسور ها و عملگر ها
  • طریقه کارکردن اهم متر و ایرادیابی سیم کشی
  • طریقه عیب یابی سیستم با دستگاه دیاگ و کار عملی با آن
  • انواع سنسور ها و عملگر ها و طریقه کارکرد آن و تغذیه سنسورها

دوره های آموزشی دو ماهه (۸ جلسه و هر جلسه ۳ ساعت) برگزار می شوند.